Jaromír Hurych
jednatel společnosti
mob.: 602 356 480 tel.: 461 310 716
vedoucí provozního úseku vodovodu
 
Václav Erbes mob.: 602 356 484 tel.: 461 310 117
vedoucí provozního úseku kanalizace a ČOV
 
Veronika Králíčková mob.: 734 353 983 tel.: 461 311 602
vedoucí ekonomického úseku
 
Jaromír Zobač mob.: 734 353 990 tel.: 461 548 273
mistr
vyjádření k vodovodním sítím
 
Oldřich Jura mob.: 734 353 991 tel.: 461 548 273
mistr
vyjádření ke kanalizačním sítím
vývoz a čištění jímek a septiků
srážkové vody
 
Lucie Havlíčková mob.: 734 353 981 tel.: 461 548 273
vyjádření k sítím
 
Eva Zemanová mob.: 734 353 989 tel.: 461 311 600
odečty a fakturace
 
Monika Macků mob.: 734 353 993 tel.: 461 311 600
odečty a fakturace
 
Eva Cvrkalová mob.: 734 353 992 tel.: 461 548 273
fakturace externích zakázek, výměna vodoměrů, skladová evidence
 
Lenka Králíčková mob.: 734 353 978 tel.: 461 311 600