Cena vodného a stočného pro rok 2013

cena za 1 m3 rok 2013
(Kč bez DPH)
rok 2013
(Kč včetně 15% DPH)
vodné 27,70 31,86
stočné 30,60 35,19
vodné + stočné 58,30 67,05

                           Platnost ceny od 1.1.2013